Dopen

De doop is een belangrijke stap in het leven van elke christen en heeft een diepe betekenis. Wat zegt de Bijbel over de doop? En waarom zou jij je als christen moeten laten dopen?
 
De doop: een groot feest
 
Voor elke christen is de keuze om zich te laten dopen een belangrijke stap in de wandel met Jezus. Je laat daarmee aan iedereen weten dat je het oude leven achter je laat om een nieuw leven met Jezus te beginnen. Een doopdienst is dan ook altijd een groot feest. Daarnaast komen er altijd onbekeerde familieleden en vrienden mee, die dan in aanraking komen met het evangelie.

Jezus gaf ons het voorbeeld: Iedereen die gelooft in Jezus Christus en de beslissing neemt om Hem te volgen, zal ook hierin gehoorzaam willen zijn. 
 
Want Jezus liet Zich Zelf ook dopen.
 
‘Jezus verliet Galilea en ging naar Johannes om Zich ook door hem in de Jordaan te laten dopen. Maar Johannes hield hem tegen. ‘Ik moet door U worden gedoopt’, protesteerde hij, ‘in plaats van U door mij’. ‘Doe het maar,’ antwoordde Jezus, ‘want we moeten precies doen wat God van ons verlangt.’ Toen doopte Johannes Hem. Meteen toen Jezus gedoopt was en uit het water kwam, scheurde de hemel open en Johannes zag dat de Geest van God in de vorm van een duif op Jezus neerdaalde. Een stem uit de hemel zei: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon. Hij verheugt Mijn hart.’’ – Mattheüs 3:13-17
 
Pas na Zijn doop kwam Gods Geest naar beneden als een duif en bleef op Hem. Jezus zegt ook:
 
‘Wie het geloven en gedoopt worden, zullen gered worden.’ – Marcus 16:16
Volgens Jezus horen het geloof in Hem en de doop dus bij elkaar

Verschil tussen onderdompelen en besprenkelen

Een paar vragen over het dopen: Is het onderdompelen gelijk aan besprenkelen? En is het dopen hetzelfde als de kinderdoop? 
 

Wat zegt de Bijbel hierover?

De Bijbel spreekt over ‘onderdompelen’ en niet over ‘besprenkelen’. In de Bijbel wordt niet het woord ‘onderdompelen’ gebruikt, maar ‘begraven’. Na de ‘begrafenis’ van de oude mens, kom je uit het water omhoog als een nieuw mens. Er is dus een groot verschil tussen onderdompelen en besprenkelen.
‘U bent door de doop met Christus begraven. Maar door het geloof in de macht van God, die ook Hem heeft opgewekt uit de dood, bent u nu met Hem opgestaan en hebt u nieuw leven ontvangen.’ – Colossenzen 2:12
Als je dit begrijpt, begrijp je ook de diepe betekenis van de doop. De doop is je belijdenis en je eigen persoonlijke getuigenis dat Jezus Christus je Redder en Verlosser is. Wanneer je je laat dopen, dan spreek je uit dat je zonden zijn weggewassen door het bloed van Jezus.
 
Je wilt niet langer in zonde leven, maar leven voor Jezus. Je wilt Hem volgen en Gods Koninkrijk helpen uitbreiden. Dat is de beslissing die we nemen, voordat we ons laten dopen.

De symbolische betekenis van de doop

Door de doop zijn we met Jezus gestorven en opgestaan. De symbolische betekenis van de doop is dat je oude leven sterft, zodat je een nieuw leven met Jezus kunt beginnen. Paulus zegt:
‘Door de doop in Christus ben je één met Hem geworden, je bent als het ware omhuld door Hem.’ – Galaten 3:27
‘Weet je niet dat ieder die in Christus Jezus gedoopt is, met Hem één is geworden in Zijn dood? Die doop in Hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. Wij zijn dus één geworden met Hem, één in dood en leven. Als wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met Hem zullen leven.’ – Romeinen 6:3-5, 8
Een nieuwe natuur
‘Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij.’ – Galaten 2:20
Als je je oude ‘zelf’ laat sterven, dan is er ruimte vrijgekomen om het nieuwe leven van Jezus in je te laten groeien. Er komen nieuwe wensen in de plaats van oude, verkeerde verlangens. Je oude, zondige natuur wordt vervangen door een nieuwe natuur: de natuur van Jezus!
Maar, het ‘oude leven’ wil zo nu en dan de kop opsteken, óók nadat je gedoopt bent. Daarom zegt Paulus:
‘Beschouw jezelf daarom als dood voor de zonde. Omdat je één bent met Christus Jezus, leef je nu voor God. Maak van jezelf een werktuig voor God, omdat je met Christus gestorven bent, om nu met Hem te leven.’ – Romeinen 6:11, 13

Waarom zou jij je laten dopen?

Je laat je dopen, omdat je Jezus gaat volgen, je oude leven wilt begraven en voor ‘dood’ wilt houden. Wees gehoorzaam en volg het voorbeeld van Jezus door je door onderdompeling te laten dopen, in de naam van de Here Jezus Christus, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Nog niet gedoopt?

Ben jij een kind van God, maar nog niet gedoopt? Laat je dan dopen! Er worden regelmatig doopdiensten gehouden bij ons in Safe Haven Church Amsterdam. 
 
Wil jij je laten dopen stuur dan een mail naar: pastoraat@shcamsterdam.nl