Wie wij zijn

Ps Jofrey en Ludrid Leito zijn de oprichters vanaf 1992. Dit dynamische koppel heeft hard gewerkt om ons op een niveau te brengen, zodat wij ons door de jaren heen ons konden ontwikkelen tot christelijke volwassenheid. Vele hebben bij Safe Haven Church hun thuis gevonden. Hier kunt u God ontmoeten en fijne vriendschappen opbouwen. Een ieder is welkom ongeacht uw leeftijd en levenswandel.

Onze visie

Uitreiken naar de verlorenen en mensen voorbereiden voor de Heer.

Onze missie

Safe Haven Church heeft een eindtijd opdracht, om het evangelie te verkondigen, mensen te bereiken en ze voor te bereiden voor God.

Wij zijn een veilige haven voor een ieder die binnenkomt.
Hier kunt u acceptatie en bescherming ervaren en tevens God’s genade en liefde.

Hier ontwikkelt u zich tot Christelijke volwassenheid,
wordt u toegerust voor bedieningen in de kerk en missies wereldwijd.

Onze kerk waarde is gebaseerd op zeven principes

Deze principes ook genaamd pilaren zijn de leidende principes van de kerk.
Iedere deelgenoot moet zich bewust zijn van de toekomst die God voor ons heeft, in het volbrengen van Zijn missie als kerk.

Prayer / Gebed & Voorbede

Wij geloven dat gebed het allerbelangrijkste is voor ons persoonlijke leven, maar ook in de samenwerking met elkaar. Onze God is een God die Zijn volk instructies geeft. Door gebed blijven we op het juiste spoor voor Zijn instructies.

Jesaja 56:7 | Mattheüs 21:13 | 2 Kronieken 7:14 | Openbaring 5:8

Praise / Lofprijs

Wij geloven dat we God moeten prijzen en aanbidden in alles wat we doen. Een leven waarin we Hem loven en aanbidden, verblijdt God zeer en is bovendien een krachtige manier om Zijn aanwezigheid te ervaren. Alleen dankbare mensen zijn in staat om Hem oprecht te aanbidden.

1 Petrus 2:9 | Openbaring 19:5 | Psalmen 22:3 | Psalmen 115:18

Preach / Verkondigen

We geloven dat wij geroepen en gezalfd zijn voor een eindtijd opdracht om het evangelie te verkondigen en te verspreiden tot alle naties en volken.

Jesaja 56:7 | Mattheüs 21:13 | 2 Kronieken 7:14 | Openbaring 5:8

Protect / Beschermen

Wij geloven dat de kerk een Veilige Haven behoort te zijn voor eenieder die binnenkomt. Hier zal acceptatie, God’s genade en liefde, maar ook respect en warmte van anderen in de kerk worden ervaren. Wij zijn één familie waar ‘gebrokene weer ‘geheeld’ kunnen worden

Mattheüs 11:8-30 | Spreuken 18:10 | Klaagliederen 3:21-24 | Psalmen 61:3-4

Perceive / Waarnemen

Wij geloven in het toerusten van mensen overeenkomstig in de perfecte visie van God. Dit houdt een vernieuwing van de geest in, hiermee kunt u de visie ontvangen. Het is de visie die onze passie aandrijft.

Spreuken 29:18 | Romeinen 12:2 | Habakuk 2:2-4

Prepare / Voorbereiden

Wij geloven dat Jezus verwacht dat Zijn kerk zich voorbereidt op Zijn wederkomst; waar wij trouw uitgaan om tot het volk te evangeliseren en hen tevens toe te rusten.

Lucas 12:35-40 | Psalmen 130:6 | 1 Petrus 4:7 | Efeziërs 4:11-16

Position / Positioneren

Wij geloven dat de kerk het lichaam van Christus is en dat ieder individu een deel van dat lichaam uitmaakt.
Dit houdt in dat een ieder wordt gepositioneerd op de plaats van zijn of haar roeping, gaven of door God gegeven talenten in het lichaam van Christus.
Wij geloven in het klaarstomen van leiders, het planten van kerken en wereldwijd op missies te gaan.

1 Korinthiërs 12:4-7, 12-18 | Marcus 16:15-16