Bidden & Vasten 

Twee keer per kwartaal, acht keer per jaar nemen wij als gemeente de tijd om te bidden en te vasten. 
 
Onze grondtekst voor deze periode is:
2 Kronieken 7:14
Als mijn volk zich vernedert, bidt en Mij zoekt, breekt met zondige praktijken, dan zal ik luisteren vanuit de hemel, de zonde vergeven en het land herstellen.
Als kinderen van God moeten wij vier dingen toepassen: 
• We moeten ons vernederen
• We moeten bidden 
• We moeten Gods aangezicht zoeken 
• We moeten breken met de zonden

Als we dit doen, dan belooft God “Dat Hij uit de hemel zal horen, onze zonden zal vergeven en ons land zal herstellen”. Wat is ons land? Alles wat met jou te maken heeft. Je relatie met God, je gezin en huishouden, je werk, je financiën, je geestelijke gesteldheid, je bediening. Maar ook ‘Nederland’.

Wij geloven dat wanneer wij doen wat God van ons vraagt dat Hij Zijn belofte zal nakomen. Waarom moeten wij onszelf vernederen?

Een van de manieren om jezelf te vernederen is door te bidden en vasten.

 
2 Timotheüs 3: 1-2 1
Je moet goed weten dat wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken, er zware tijden komen. 2. Want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden, ze zullen verwaand en hoogmoedig zijn, ze zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn, ze zullen ondankbaar en door-en-door slecht zijn.

We leven in een wereld en een tijd die gericht is op zelf. Door te vasten haal je de focus van jezelf en richt je, je aandacht en focus op God. Onze IKGERICHTHEID leggen wij doormiddel van vasten af, we maken heel bewust de keuze door te zeggen ‘Niet mijn wil Heer maar Uw wil geschiede’.
Naast het vasten, bidden, bestuderen en passen wij Gods Woord ook toe.

Jeremiah 29: 12-13 
Als u tot Mij bidt, zal Ik luisteren. U zult Mij vinden als u Mij zoekt en het oprecht van Mij verwacht.
Manieren van vasten:
• Alleen water (meer dan 2 liter water per dag) 
• Water, groenten en fruit. (meer dan 2 liter water per dag)
• Water, thee, vruchtensap, bouillonsoepjes  

Waarom vasten?
• Om gezondheid redenen (Geest, Ziel en Lichaam) 2 Korintiërs 7:1
• Om Jezus beter te leren kennen. Colossenzen 1:10
• Om vervult te raken met de Heilige Geest Handelingen 2:1-4
• Om elke juk te verbreken Jesaja 58:6
 
Wat is vasten?
Vasten is een of meerdere maaltijden afslaan met als doel, dichtbij Jezus te komen zodat Hij je kan vullen met Zijn Heilige Geest. Hierdoor ervaar je zijn kracht, liefde, vrede en blijdschap.

Wat bereik je met vasten?
Persoonlijk doorbraak en geestelijke vrijheid. Genezing, discipline en bovennatuurlijke kracht. Een diepe verlangen om God te gehoorzamen. Vasten geeft blijdschap, vrede en liefde voor God en mensen. De gevolgen van vasten zijn van eeuwige waarde voor jezelf maar ook voor iedereen om je heen.

 
Strijd omtrent het vasten:
 
Onwetendheid
Wat we doormiddel van vasten kunnen bereiken is vaak onbekend. (Hosea 4:6 NBG51 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten).
 
De satan wilt niet dat christenen vasten. Want wanneer ze vasten komt hij aan het licht. Wanneer christenen vasten ontvangen ze kracht en autoriteit. Daarom zal de vijand altijd proberen om het volk van God in onwetendheid te houden, zodat ze niet doen wat God van ze vraagt. 
 
Angst
Vaak twijfelen mensen of ze wel kunnen vasten uit angst of ze het wel zouden kunnen. Men denkt dat ze niet zonder eten kunnen, of dat ze zullen uithongeren wanneer ze vasten. Vaak denken mensen ook dat vasten ongezond is. Maar de waarheid is dat vasten door God is ingesteld. Vasten is juist gezond. Veel voeding die wij tot ons nemen zitten vol met ongezonde gifstoffen.  Om daar een tijdje mee te stoppen is juist goed voor je. Vasten kan zelfs genezen of voorkomen dat je ziek wordt. 
 
Jesaja 58:11
En de HERE zal u onophoudelijk leiden, in uw behoeften voorzien met goede dingen en u gezond houden, dan zult u lijken op een tuin met voldoende water, een altijd opborrelende bron
Tips voor het vasten
• Heb een hart van verwachting, geloof en verwacht dat God geweldige dingen gaat doen. 
• Denk aan de beloften die God geeft. 
 
Heb een doel voor ogen: 
  • Om Gods leiding te ontvangen 
  • Om antwoord te krijgen op bepaalde vragen
  • Om bevrijding te ontvangen 
  • Om genezing te ontvangen 
  • Om voorbede te doen
  • Om God’s aandacht te krijgen voor een nood of onmogelijke situatie
 
Wees waakzaam voor geestelijke aanvallen: 
  • Je kan gaan twijfelen of angstig worden
  • Je kan je eenzaam en alleen voelen, waardoor je ontmoedigd raakt 
  • Je kan de vreugde en vrede van de Heer niet ervaren
  • Je kan gedachten krijgen van willen opgeven
De vijand wilt niet dat je vast omdat hij weet dat je vasten invloed zal hebben. Hij wilt niet dat jij je doelen bereikt, maar laat je niet afleiden.
Jacobus 4:7 7.Onderwerp u dus aan God, maar verzet u tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten.
 
Je hebt nu extra tijd voor het lezen van je Bijbel en om te bidden. 
De momenten waarop je normaal zou eten kun je nu gebruiken om je Bijbel te lezen en om extra te bidden. Lees eerst je Bijbel, ga daarna bidden. Je gebed zal krachtiger en gerichter zijn als je het in deze volgorde doet. 
 
Drink voldoende water
Drink minimaal 2 liters water. Je kan ook thee, kruidenthee of bouillon drinken. 
 
Beweging en frisse lucht
Maak regelmatig een wandeling voor frisse lucht. Je hebt natuurlijk niet dezelfde energie als wanneer je wel eet, dus hou daar rekening mee en span je niet teveel in.
 

Wees vastberaden:
Job 22:28 Wat je besluit zal tot stand komen. Maak een duidelijk besluit om niet te eten. Maak een standvastige keuze dat je zal vasten en hoe je zult vasten.